Lupa olla minä -verkkokurssien sopimusehdot

Tältä sivulta löydät Lupa olla minä -verkkokurssien ajantasaiset sopimusehdot. Jos harkitset verkkokurssin ostamista, niin olen kiitollinen, jos käytät pari minuuttia näiden lukemiseen, niin olemme samalla viivalla siitä, millaiseen yhteistyöhön olemme ryhtymässä. 🙂 -Sari

Pdf-muodossa: Lupa olla minä -verkkokurssien sopimusehdot
Lupa olla minä -verkkokurssien ja valmennusten sopimusehdot

1. Soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan T:mi Lupa olla minä:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) järjestämiin maksullisiin verkko-oppimiskokonaisuuksiin (jäljempänä ”kurssi”) sekä henkilökohtaisiin valmennuskokonaisuuksiin (jäljempänä ”valmennus”). Ilmoittautuessaan kurssille tai valmennukseen asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

2. Maksu ja ilmoittautuminen

Kurssin ilmoittautuminen tapahtuu kurssimaksun maksamisen yhteydessä palveluntarjoajan verkkokaupassa. Maksun jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa pdf-muodossa kirjautumisohjeet kurssimateriaalien vastaanottamista varten. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta mitään kurssimateriaaleja tai kirjautumisohjeita kolmannelle osapuolelle.

Valmennus maksetaan erikseen määriteltyinä paketteina etukäteen palveluntarjoajan verkkokaupassa. Maksun jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa ohjeet ensimmäisen valmennussession varaamisesta. Lupa olla minä tarjoaa potentiaalisille asiakkailleen ilmaisen puolen tunnin valmennuskonsultaation, ja se on suositeltavaa käyttää ennen valmennuksen maksamista ja pitempään valmennusprosessiin sitoutumista. (Lisätietoa ilmaisesta konsultaatiosta sari at lupaollamina.fi)

3. Osallistuminen ja materiaalit

3.1. Verkkokurssit

Lupa olla minä -verkkokurssien materiaalit välitetään kurssilaiselle kurssin edetessä sähköpostin ja kurssin verkkosivujen välityksellä. Lupa olla minä -kurssisivuilla olevasta materiaalista lähetetään osallistujalle sähköposti, jossa on linkki verkkosisältöön sekä ohjeet sivustolle kirjautumiseen.

Kurssimateriaalit ovat osallistujan saatavilla vastaanottohetkestä eteenpäin toistaiseksi, kuitenkin vähintään yhden (1) kalenterivuoden ajan kurssin maksamisesta. Mikäli kurssimateriaalien saatavuus muuttuu, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta osallistujalle ja takaa, että materiaalit ovat asiakkaalle saatavilla vähintään yhden kalenterivuoden ilmoitushetkestä eteenpäin.

Kurssille osallistuminen tapahtuu itsenäisesti kurssimateriaaleihin perehtymällä ja kurssitehtäviä tekemällä. Kurssin ja valmennuksen yhdistävissä paketeissa kurssiosallistuminen ja valmennussessiot sovitetaan yhteen ja ne kohdistuvat samaan teemaan.

Verkkokurssit on tarkoitettu kurssilaisen itsenäisen oppimisen tueksi, ja sisältö on koulutuksellista ja informatiivista. Lupa olla minä -verkkokurssit eivät ole terapiaa tai kuntouttavaa toimintaa.

3.2. Valmennukset

Valmennuksiin kuuluva materiaali määritellään kunkin valmennuspaketin kuvauksessa. Materiaali toimitetaan valmennettavalle sähköpostin välityksellä valmennuskertojen ulkopuolella.

Valmennusprosessiin liittyy valmennuskertojen lisäksi kertojen välillä tehtävät valmennusharjoitukset, jotka valmennettava määrittää yksilöllisesti yhdessä valmentajan kanssa. Valmennukseen osallistuminen ja tulosten saavuttaminen edellyttävät osallistujalta omaehtoista ja aktiivista paneutumista sekä valmennuskeskusteluihin että valmennusharjoituksiin.

Asiakas voi muuttaa sovittua valmennusajankohtaa ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle vähintään 48 tuntia ennen valmennuskerran alkua sähköpostitse tai tekemällä muutoksen palveluntarjoajan ajanvarauspalvelussa.

4. Peruutusehdot

Kurssiasiakkaalla on oikeus perua osallistumisensa verkkokurssille viiden (5) vuorokauden kuluessa kurssin maksamisesta. Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen sari at lupaollamina.fi otsikolla “VERKKOKURSSIN PERUUTUS”, ja peruutussähköpostissa tulee olla seuraavat tiedot: kurssilaisen nimi, kurssin nimi, ostopäivämäärä sekä tilinumero, johon kurssimaksu palautetaan. Palveluntarjoaja palauttaa kurssimaksun seitsemän (7) arkipäivän kuluessa peruutussähköpostin saapumisesta. Viiden vuorokauden peruutusajan umpeuduttua kurssimaksua ei palauteta.

Valmennusasiakkaalla on oikeus perua osallistumisensa valmennukseen viiden (5) vuorokauden kuluessa ensimmäisestä valmennuskerrasta. Valmennuksen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen sari at lupaollamina.fi otsikolla “VALMENNUKSEN PERUUTUS”, ja peruutussähköpostissa tulee olla seuraavat tiedot: valmennettavan nimi, valmennuksen nimi, ostopäivämäärä sekä tilinumero, johon valmennusmaksu palautetaan. Palveluntarjoaja palauttaa valmennusmaksun seitsemän (7) arkipäivän kuluessa peruutussähköpostin saapumisesta. Viiden vuorokauden peruutusajan umpeuduttua valmennusmaksua ei palauteta.

Mikäli valmennukseen yhdistyy kurssimateriaaleja, niiden osalta sovelletaan kurssiasiakkaan peruutusehtoa. Jos valmennettava peruuttaa osallistumisensa määräajassa, mutta yli viiden vuorokauden kuluttua kurssimaksun maksamisesta, valmennusmaksu palautetaan vähennettynä vastaavan kurssin hinnalla. Tällöin asiakas jatkaa verkkokurssin osallistujana.

5. Vastuut

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkokurssien materiaalit toimitetaan osallistujalle asianmukaisesti ja aikataulussa. Palveluntarjoaja vastaa, että kurssin sisältö vastaa markkinointia ja on rakennettu edistämään kurssikuvauksessa määriteltyjä tavoitteita. Palveluntarjoaja vastaa myös siitä, että osallistujan yhteystietoja säilytetään turvallisesti eikä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Valmennusten osalta palveluntarjoaja vastaa siitä, että valmennukset tapahtuvat asiakkaan tavoitteen suunnassa, luottamuksellisesti ja asiakkaan tarpeita kunnioittaen. Valmennukset toteutetaan sovittuna aikana, ja valmentajalla on vaitiolovelvollisuus valmennuskeskustelussa ilmenneistä asioista.

Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on asianmukaiset kanavat, joiden kautta hän voi ottaa vastaan kurssimateriaaleja (sähköposti, verkkoselain, internet-yhteys ja tarvittavat laitteistot) ja/tai osallistua valmennuksiin (puhelin, Skype-yhteys, internet-yhteys). Valmennuksen osallistuja sitoutuu olemaan valmennuskerroilla ajoissa läsnä, tai ilmoittamaan aikataulumuutoksista vähintään 48 tuntia ennen sovittua ajankohtaa.

Osallistuja vastaa itse omasta etenemisestään, tavoitteiden asettamisesta, kurssitehtävien tekemisestä sekä aikataulustaan. Osallistuja vastaa myös siitä, että hän ilmoittaa mahdollisista teknisistä tai muista ongelmista suoraan palveluntarjoajalle, jotta tilannetta voidaan korjata.

6. Oikeus muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai peruuttaa verkkokurssi tai valmennus ilmoittamalla siitä osallistujille seitsemän (7) vuorokautta ennen keskeytystä. Mikäli kurssi tai valmennus peruuntuu siten, ettei kurssikuvauksessa luvattuja kurssimateriaaleja tai valmennustunteja voida toimittaa kurssilaisille, kurssimaksut palautetaan peruuntuneen/keskeytyneen kurssin tai valmennuksen osallistujille.

Jos osallistuja on jo saanut kaikki kurssiin liittyvät materiaalit kurssin keskeytyessä, kurssimaksua ei palauteta. Tällaisessa tilanteessa palveluntarjoaja vastaa siitä, että osallistujalla on materiaalit käytössään yhden (1) kalenterivuoden ajan keskeytyksestä laskien, jotta osallistuja voi käydä kurssin materiaalien avulla loppuun.

Helsingissä toukokuussa 2015