Arjen flow’ta etsimässä

Miten lapsiperhearkea voisi jaksaa paremmin?

Tätä kysymystä pohditaan Arjen flow -iltapäivässä. Mietimme, mistä löytyy flow arkeen. Miten flow, tunteet ja tahdonvoima liittyvät toisiinsa, ja miten niiden ymmärtämisestä päästään konkreettisiin oman elämän helpottajiin.

Tunteet, tahdonvoima ja flow?

Arjen flow’ta lähdetään tutkimaan Mihail Csikszentmihalyin flow-teorian kautta. Sen mukaan ihminen pääsee motivoivaan ja innostavaan flow-tilaan silloin, kun kohdalla olevan tilanteen haasteet ja ihmisen omat taidot ovat tasapainossa.

Siinä kohtaa päästään sitten sellaiseen täysin epätieteelliseen ajatusleikkiin: entäs jos omaan arkeen, noin niinkuin pitkällä tähtäimellä, voisi myös löytää flow’n samalla tavalla? Ei niinkään sitä huumaavaa ajantaju-katoaa-aivot-laulaa-hallelujaa -tilaa, vaan sellaista, että arki sujuu ja virtaa ja tuottaa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia enemmän kuin ahdistusta, huolta tai jatkuvaa venymistä.

Kurssilla käsitellään sitä, miten jaksaminen, tahdonvoima ja tunteet voivat toimia työkaluina sen mielekkään, virtaavan arjen löytämiseksi.

Tahdonvoimaa tarkastellaan yhteydessä flow’n taitoakseliin. Tahdonvoima, jaksaminen, henkinen kapasiteetti jne. vaikuttavat siihen, millaiset haasteet tuntuvat sopivilta, ylivoimaisilta tai liian pieniltä.

Tunteita puolestaan tarkastellaan ikäänkuin viestijärjestelmänä. Esimerkiksi jos haastetta on liikaa, alkaa ahdistaa, ja jos haastetta on liian vähän, on tylsää. Silloin vaikkapa ahdistuksen tai stressin tunnistaminen kertoo siitä, että on paikallaan joko vähentää haastetta tai vaihtoehtoisesti lisätä kapasiteettia tai taitoja.

Teorioista oman arjen käytäntöihin

Käytännössä verkkokurssilla näitä teemoja tutkitaan useammalla tavalla. Mielikuvaharjoituksilla ja reflektioilla pohditaan, miten ilmiöt näyttäytyvät tällä hetkellä omassa elämässä. Pienillä teoria-alustuksilla ja keskusteluilla rakennetaan ymmärrystä siitä, miten ne oman elämän kokemukset selittyvät näiden eri teorioiden sekä muiden osallistujien kokemusten kautta. Iltapäivän aikana pohditaan myös konkreettisesti, millaisia korjausliikettä omassa elämässä voisi tehdä, jotta arki pääsisi askelen tai kaksi lähemmäksi sitä mielekästä ja merkityksellistä.

Tavoitteena on, että iltapäivän jälkeen jokaisella osallistujalla olisi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1) Mitä konkreettista kokeilen tänään, huomenna tai ensi viikolla, jotta pääsisin lähemmäs arjen flow’ta?
2) Miksi teen niin? (Mihin tämä toimintatapa perustuu, mitä pyrin sillä saavuttamaan, lisääkö tai vähentääkö se kapasiteettia tai haastetta?)
3) Miten tiedän kahden viikon tai kuukauden päästä, onko se toiminut? (Mitä käytöstä, tunnetta, kokemusta, tapahtumasarjaa olen toivottavasti kohdannut enemmän tai vähemmän tämän toimintatavan seurauksena?)

Ajankohta ja paikka

Seuraavan kurssin ajankohta ei ole vielä kalenterissa. Jos kurssi kiinnostaa, liity alta mukaan Lupa olla minä -kirjeen listalle, niin saat jatkossa tiedon samantyyppisistä tapahtumista suoraan sähköpostiisi! Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tapahtumasta, ota ihmeessä yhteyttä vaikkapa allaolevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse (sari at lupaollamina piste fi).