Englannin kielitaitovalmennus

Huikea projekti, työmahdollisuus, tai kansainvälinen asiakkuus edessä – ja kaikki on muuten mielettömän inspiroivaa, mutta siinä pitäisi puhua englantia. Toki olet lukenut sitä vuosikaudet koulussa ja opiskellessa, käyttänyt työssäkin (kenties paljonkin), ja silti työkontekstissa englannin käyttäminen takkuaa, jännittää, pelottaakin.

Tiedät asiasi, ja ärsyttää että et saa sitä puettua sanoiksi niin tyylikkäästi kuin suomeksi. Et halua jättää upeita tilaisuuksia käyttämättä, ja samalla jännittää ja huolestuttaa että pystytkö kuitenkaan englanniksi vetämään projektia tyylillä kotiin, herättämään asiakkaan luottamuksen, vastaamaan hänen tarpeisiinsa, tekemään niin hyvää työtä kuin tiedät osaavasi tehdä. Haluaisit voida luottaa omaan kielitaitoosi täysillä.

Kielitaitovalmennuksesta luottamusta omaan kielitaitoon

Englannin kielitaitovalmennus on yhdistelmä puhdasta kielitaitoharjoittelua ja kielenkäytön sujuvoittamista valmennuksen keinoin. Käsittelemme tekstejä ja aiheita, jotka ovat sinun työsi kannalta keskeisiä, harjoittelemme sanastoa ja rakenteita sinun tarpeistasi ja tavoitteistasi käsin.

Halusit sitten hioa lausumistasi, sparrata keskustelun sujuvuutta, tarkentaa ja laajentaa kirjallista ilmaisuasi tai viilata prepositioita, niin teemme töitä nimenomaan sinun englanninoppimisesi äärellä. Samalla tutkimme ja puramme valmennuksen keinoin niitä esteitä, jotka haittaavat kielenkäyttöä silloin, kun osaat jo aivan hyvin ja silti joku tökkii.

Toimin sinulle ikäänkuin kielitaidon personal trainerina – sinä teet työtä kielitaidon kehittämisen eteen, minä autan löytämään oikeat tavat kehittää kielitaitoasi ja luottamustasi siihen, tsemppaan kun tuntuu vaikealta ja hurraan kun onnistut.

Mitä hyötyä kielitaitovalmennuksesta on?

Kielitaitovalmennus auttaa sinua käyttämään englantia paremmin niin, että pystyt keskittymään työhön ja asiakkaaseen myös englantia käyttäessäsi. Saat tukea harjoitteluun, rohkeutta ja luottamusta omaan kielitaitoosi, sekä konkreettista palautetta pätevältä englanninopettajalta. Kun englannin puhuminen alkaa sujua, rentoudut, pystyt luottamaan omaan kielitaitoosi ja nauttimaan englannin käyttämisestä työssä.

 • Kun luotat kielitaitoosi, pystyt keskittymään työssä paremmin itse työntekoon, eikä kielenkäytön ajatteleminen stressaa tai vie aikaa
 • Pystyt olemaan keskeisemmässä roolissa englantia vaativissa työtehtävissä, joten lisäarvosi yritykselle kasvaa
 • Pystyt kehittämään ammattitaitoasi kansainvälisen kentän ja kv-verkostojesi kautta luontevammin ja mukavammin
 • Pystyt työskentelemään myös yrityksissä, joiden työkieli on englanti
 • Pystyt esiintymään luontevasti myös englanniksi

Kielitaitovalmennuksessa määritellään ensin tavoite, johon valmennuksen myötä pyritään: presentaation pitäminen, työmatkaan valmistautuminen, tai pitempi kansainvälinen projekti. Voit valita valmennuksen myös pitkäjänteiseksi osaksi omaa ammatillista kehittymistäsi esimerkiksi kolmen kuukauden tai puolen vuoden ajalle.

Valmennuksen myötä käymme keskusteluja sekä suomeksi että englanniksi, käsittelemme valitsemiasi tekstejä ja niiden aiheita, sekä tutkimme tarkemmin, mitkä kielitaidon osa-alueet kaipaavat harjoitusta. Kielitaitovalmennus rakentuu aidon, relevantin kielen ympärille – käytät englantia sekä valmennustuokioiden aikana että niiden ulkopuolella yhdessä valitsemillamme mielekkäillä tavoilla.

Kielenkäyttörohkeus ja luottamus omaan kielitaitoon ovat keskiössä – sanastoa, kielioppia, lausumista ja muita kielen osa-alueita käsitellään siinä määrin kuin ne auttavat juuri sinua luottamaan omaan kielitaitoosi.

Kielitaitovalmennuksen paketit

Presis

Tarvitseeko sinun pitää englanninkielinen presentaatio, ja mielummin tekisit lähes mitä tahansa muuta? Presis-paketissa laitamme presentaatiomateriaalin kieliasun sekä sinun esiintymisesi sellaiseen kuntoon, että voit luottavaisesti astua yleisön eteen.

Valmennuksen keskiössä ovat tarpeidesi mukaan

 • vakuuttavuus
 • lausuminen
 • yleisön kanssa läsnäolo
 • kieliasultaan moitteettomat diat.

Valmennuksen koko sovitaan tarpeesi mukaan 4-10 tunnin haitarilla 1-4 viikon ajalle.

Työmatka

Onko edessä työmatka, jossa tiedät joutuvasi käyttämään englantia päivittäin? Kohtaat asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joten ammatillisen kielenkäyttösi on oltava selkeää ja luotettavaa.

Työmatka-paketissa sparraamme

 • keskustelua
 • oman ammattiosaamisesi pukemista englannin kielelle
 • tarvittaessa myös suullista ja kirjallista viestintää ennen matkaa

Valmennuksen koko sovitaan tarpeesi mukaan 6-12 tunnin haitarilla 2-6 viikon ajalle.

Kv-projekti

Oletko mukana kansainvälisessä projektissa, ja kaipaat itsellesi tai organisaatiollesi sparrausta sekä keskustelun, kirjallisen viestinnän että esiintymisen osalta? Kv-projekti -paketissa olen viikoittain 2-4 h sinun ja organisaatiosi käytettävissä  esimerkiksi

 • keskustelun ja esiintymisen valmentamiseen
 • englanninkielisten tekstien oikolukuun ja kääntämiseen
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän sparraamiseen
 • suomen- ja englanninkielisten tapaamisten fasilitointiin
 • sovitteluun
 • sekä muuhun englantia tai suomea vaativaan koulutus-, valmennus- tai vuorovaikutustyöhön.

Kv-projektipakettien kesto sovitaan alustavasti vähintään 3 kuukauden ajalle.

Jatkuva kielitaitovalmennus

Kaipaatko pitkäjänteistä sparrausta omaan kielitaitoosi ennakoivasti, ilman akuuttia projektia? Jatkuva kielitaitovalmennus tuo englannin opettelun mukaan omaan arkeesi ja työhösi. Valitsemme aluksi tavoitteet englannin kielitaitosi kohentamiseen. Valmennustapaamiset pidetään noin viikon-puolentoista välein, ja tapaamisten välille valitset itsellesi harjoituksia, joilla treenaat kielitaitoasi myös omassa arjessa.

Puolentoista tunnin tapaamisissa

 • keskustelemme englanniksi ja suomeksi
 • käymme sekä muiden kirjoittamia että sinun kirjoittamiasi tekstejä läpi
 • rakennamme perustaa luontevalle kielenkäytölleoli kyse sitten keskustelusta, esiintymisestä, tai yritysblogin kirjoittamisesta.

Jatkuvan kielitaitovalmennuksen minimipituus on 5 x 1,5h tavoitteestasi riippuen.

Kysymyksiä

Onko tämä englannin yksityisopetusta?

Kielitaitovalmennus yhdistää sekä tasokkaan henkilökohtaisen kielenopetuksen että vuorovaikutusvalmennuksen. Tilanteesta riippuen kielen käyttäminen saattaa olla vaikeaa siksi, että tietyt kielitaidon osa-alueet ovat heikkoja, tai siksi, että sinulta puuttuu uskallusta ja luottamusta käyttää kieltä. Ensimmäistä ei ratkaista mielikuvaharjoituksilla eikä jälkimmäistä lausumistreenillä. Kokeneena opettajana ja valmentajana autan sinua löytämään sopivat näkökulmat ja harjoitukset sekä kielitaidon että kielenkäyttörohkeuden treenaamiseen.

Liittyykö valmennukseen kotitehtäviä, ja kuinka kauan niiden tekemisessä menee?

Arki on usein valtavan tiivistahtista ja ajankäyttöä täytyy ilman muuta priorisoida. Valmennuksen kotitehtävät valitsemme niin, että ne auttavat tavoitteeseen pääsemistä – oppiminen tapahtuu parhaiten silloin, kun aidosti käytät kieltä työsi tekemiseen ja osaamisesi välittämiseen.

Jatkuvassa kielitaitovalmennuksessa sinä itse valitset harjoitukset, joilla treenaat kielitaitoasi ja puhumisrohkeuttasi lähitapaamisten välissä. Sinä itse olet myös vastuussa omasta oppimisestasi – mitä enemmän näet vaivaa kertojen välillä, sitä parempia oppimistuloksia saat. Minun tehtäväni opettajana on auttaa sinua löytämään sellaiset kielenopettelun ja harjoittelun tavat, jotka istuvat arkeesi mahdollisimman luontevasti ja jotka tuntuvat sinusta innostavilta ja mielekkäiltä. Ja jos kotitehtävien tekeminen tuntuu vastenmieliseltä, niin se on tietysti hyvä valmennuskysymys, johon voidaan palata valmennustapaamisten yhteydessä.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset työssäsi parempaa englannin taitoa kuin mikä sinulla nyt on, yhdellä tai useammalla kielitaidon osa-alueella, ja olet valmis näkemään vaivaa tulosten saavuttamiseksi. Suhteesi englannin kieleen saa olla millainen tahansa, kunhan olet halukas oppimaan ja valmis myös kyseenalaistamaan omaa suhtautumistasi. Myös aloitustasosi saa olla mitä tahansa – toki mitä pitempi matka tavoitteeseen on, sitä kovempaa työtä tarvitaan, jotta tavoitteeseen päästään.

Opettaja-valmentaja Sari Paavilainen

Olen englannin opettaja (FM), vuorovaikutusohjaaja ja valmentaja, ja minulla on 20 vuotta pedagogista kokemusta eri-ikäisten ryhmien ja yksilöiden parissa. Englantia olen opettanut yksilöille ja aikuisryhmille vuodesta 2006 saakka. Itse olen oppinut englantini käyttämällä sitä lapsesta asti – puhumalla ja kuuntelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Olen Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen ja sitoudun valmennuksessani yhdistyksen eettisiin periaatteisiin.

Oma näkemykseni kielenoppimisesta on se, että kieltä opitaan parhaiten silloin, kun sen käyttö ja harjoittelu yhdistyvät konkreettisesti uusiin oivalluksiin, ymmärretyksi tulemiseen ja relevantteihin teemoihin. Sanasto, rakenteet, lausuminen ja muut perinteiset kielenoppimisen osa-alueet ovat tärkeitä siinä määrin kuin ne auttavat meitä ymmärtämään toisiamme ja toimimaan tehokkaammin yhdessä.

Lisäksi kielenkäyttörohkeuteen vaikuttavat monet sellaisetkin asiat, joihin varsinaisessa kieltenopetuksessa ei useinkaan ole ollut aikaa tai kiinnostusta paneutua, kuten luottamus keskustelukumppaniin, suhtautuminen omiin ja toisten virheisiin, suhde riskinottoon, ajatukset siitä miten tulee nähdyksi kielenkäyttäjänä ja keskustelijana, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset ja niiden käsittely, ja niin edespäin. Valmentajana ja vuorovaikutusohjaajana nostan tarvittaessa keskustelun keskiöön myös tällaisia kielenkäyttöön epäsuorasti liittyviä teemoja ja käsittelemään niitä kanssasi avoimesti ja luottamuksella. Näihin teemoihin liittyvät oivallukset voivat viedä sekä kielenkäyttöä että englannin harjoittelua eteenpäin valtavin harppauksin.